Megosztás

Mi a műkő lényege?
 

Olyan mesterséges betont létrehozni, ami esztétikailag, tapintásra, időállóságra kimagaslik egy normál betonhoz képest.
 

Hogyan érik ezt el? Kötőanyagként a fehér cement adja többnyire azt a pépet, ami a színes kőőrlemény között helyezkedik el.

Az adalékolás előnyei :

1, A víz/cementtényezőt csökkenti, ezzel tömörebb fagyállóbb végterméket ad.
2, Víztaszító, hidrofobizáló jellege miatt tovább nő a fagyállósága.
3, Szilárdsága, kopásállósága nő.
4, A szilárdulási folyamat automatikussá válik, nem olyan érzékeny a melegre, hidegre, vagy az utókezelésre.
5, Csiszolhatósága, stokkolhatósága kitolódik, később is úgy csiszolható, hogy nem érdesedik a felület.
6, Cementpép túltelítettség esetén sem lépnek fel zsugorodási repedések.
7, Plasztifikáló hatása révén könnyű tömöríteni. (a földnedvest is)
8, A bedolgozási idő kitolódik, a betonkivérzés csökken. Később ül le a beton a talicskában.
9, A pasztázási folyamat könnyebb, látványosabb.
10, Fokozottan tiszta, színezett betont eredményez. Szürke cementtel kavarva is világosabb betont ad.
11, Műkőkéreg esetén nő a tapadószilárdság. Függőleges felületen könnyebben megáll önállóan zsalu nélkül.
12, Vegyi ellenálló képessége nő, hiszen a folyadékok nem tudnak a betonba hatolni, csak a felületen maradnak. Ezzel az időállósága nő és meghosszabbodik a felületi krétásodási folyamat.

Speciális tulajdonságok:

•  A fehércement alapjaiban más összetételű, mint a szokásos cementek. A leglényegesebb tulajdonsága a vastartalom kivonása, mely csökkenti az egyéb környezeti sókkal való reakcióba lépést. Továbbá magasabb a fehércementek kalcium –
és mészkőtartalma a vasoxid és a kén-trioxid rovására. Elenyésző részben nő az aluminát tartalma.
•  További jellemző a cementek őrlési finomsága. Minél jobban megőrlik, annál nagyobb lesz a szilárdsága, de arányosan a kiterített nagy felületi területe miatt nő a víz-cement tényezője, melyet a VIP-REX GÉL® -lel kell leszorítani.
•  A cementpép, mint jellemző kötőanyag, nagyon sok jellemzője van. Először is a konzisztencia, mely a víz/cement tényezőtől a plasztifikáló adalékoktól, őrlési finomságtól, hőmérséklettől, páratartalomtól függ. A többlet vízmennyiség 0-40%-os szilárdságvesztést, valamint tartóssági romlást eredményez. Csak a megfelelő vízmennyiséggel dolgozzunk, mert csak így érhetünk el tömör vízszárító betont. 0,4-es érték alatt azt értjük, hogy a pasztifikált VIP-REX GÉL® -es cementpép keverési arányai a következők:

V/C=0,4=100 liter víz / 250 kg cement , vagy: V/C=0,32=128 liter víz / 400 kg cement

Ezeket az értékeket bedolgozhatóra nem lehet előállítani VIP-REX® nélkül. Adalék nélkül ezek 0,5-0,6-0,7 értékre is felkúszhatnak, ahol csapnivaló műkövet lehet előállítani, ami 5-10 év múlva kikrétásodik.
•  Tegyük fel, hogy a cementpép, mint kötőanyag, jó minőségben áll a rendelkezésünkre. De mennyi cementpép kell a műkő, vagy a beton keverékbe? Az alapelv, hogy a kavicsszemek közötti légrést maradéktalanul kitöltse. Ekkor nevezzük 100%-kal telítettnek a betonokat és a műköveket. Ez lenne az ideális. Precíz próbakeveréssel úgy lehet megállapítani a megfelelő cementpép mennyiséget, hogy a homokos-kavicsot, vagy a műkőőrleményt az összes bekevert frakciójával egy literes befőttes üvegbe töltjük teljesen tele. A kimaradt légréseket pedig féldeciliterenként töltjük tele, számolva a térfogatot.
•  Ha ideális szemmegoszlású pl. a sóder ill. a homokos-kavics, akkor 0,8 tömörség mellett 1 m³ térben 200 l/m³ a péppel kitölthető légtartalom, azaz a pépigény. Ez viszont egy vagyon ideális szinte sosem létező adat. Csak ott érhető el, ahol legalább 8-12 féle frakcióból külön-külön számítva rakják össze a homokos-kavicsot, vagy a műkőkeveréket. Tegyük fel, hogy meghatároztuk a légrést térfogat %-ban. Kijött pl. 35%, tehát 3,5 dl , azaz 35% cementpép kell a telitett betonhoz, így megközelítőleg az 1850 kg homokos-kavicshoz – ami 1 m³ – 500- 700 kg . Fokozza a problémát az, ha kőőrleményt ill. zúzalékot használunk nagyobb mennyiségben, ugyanis a bedolgozhatóságát nehezíti, szálkás, parázsbeton keletkezik. Ilyenkor fokozott szükség van a plasztifikáló adalékra, ill. a VIP-REX GÉL® -re.
•  Van egy egyszerűbb módja is a péptelítettség mérésnek. A friss megkevert – még földnedves – gépbe lévő anyagból kiveszünk egy szűk marékkal, és lassan kezdjük összenyomni. Ha az ujjaink között sűrű cementpép türemkedik ki, akkor telítetlen, tehát nem igazán időálló és szilárd lesz a műkő vagy a beton. A műkövesek általában 6-10 féle keverékfajtát alkalmaznak. Ezeket a lehető legpontosabban be kell recepttúrázni, aztán már könnyű ugyanazt a minőséget előállítani.
•  Megjegyzésként a cementgyárak fajtánként is, 1-2 hónapos gyártási cikluson belül is jó néhány százalékkal változó összetétellel gyártanak. Elég, ha csak a trikalcium-szilikát, vagy a béta-dikalcium-szilikát arány és ömlési finomságát nézzük. Ezért van jelentősége a cementpép telítettségének a vízcement tényezőnek és a VIP-REX GÉL® adagolásának.
•  Mit lehet biztosan állítani? Azt, hogy 5-15%-os cementpép túltelítettsége esetén sem fog fellépni repedezési hajlam, ha a vegyi adalékolással dolgozunk.
•  A legjobb az 1,2-1,5%-os cement súlyára vetített VIP-REX GÉL® . Egy 1000 l-es keverékbe, 100% cementpép telítettséghez, ha feltesszük, hogy 550 kg cement kell, akkor a 0,4-es víz/cement tényezővel számolva 220 l víz , és 6,6 liter VIP-REX GÉL® szükséges. A többlet víz nem köt le, így nem szívódik fel a cementrészecskékbe, ezért vízzsákokat alkot. A távozó víz pedig maga után hagyja a makrolégréseket, ami nagyon káros.
•  Ne feledjük, hogy a VIP-REX GÉL® csak a cementtel együtt és azzal arányosan fejti ki hatását. El kell döntenünk, hogy minőségi műkövet, vagy betont akarunk-e előállítani.
•  Foglalkoznunk kell még a fehércement mellett az egyéb cementek használatával. A műkőbe kisebb-nagyobb hányadban használnak más cementeket is.

Az alapelv az alábbi:

Előnyös, ha szulfátálló cementet („S54″-es), vagy legalább kohósalak cementet használunk, ugyanis ezek vegyi tűrőképessége nagyobb. Forduljunk a finomabb őrlésű cementek felé, hisz ezeknél hamar lezajlik a teljes hidratáció. A cementszemcse méretének a hatása azzal magyarázható, hogy a hidratáció a szemcsék felületén indul meg, és a víz lassan diffundál a szemcsék belseje felé. A szemcseméret szerepe kettős. Egyrészt a kezdeti hidratáció, a cement kezdeti nyomószilárdsága a cement a fajlagos felületével arányos, tehát a finomőrlésű cement végszilárdsága nagyobb lesz.
•  A cementszemcsék felületén kialakult kéregrész meggátolja, hogy a cement belseje is vízhez jusson. Ezáltal a kb. 30 μm-nél nagyobb átmérőjű szemcsék belseje nem vesz részt a szilárdulásban. A cement magja úgy viselkedik, mintha töltőanyag (pl. homokszemcse) lenne.
•  Röviden: télen használjunk a VIP-REX GÉL® mellett a legapróbb őrlési finomságú cementet, míg nyáron durvábbat.
•  A nagyobb gipszkő tartalmú cementek gyorsabb kötést eredményeznek. Ennek a kiegyensúlyozására ill. a cementpép mikro-szerkezeteinek kiegyensúlyozottabb volta miatt szükséges a VIP-REX GÉL®. Így a kristályok mérete egyenlőbb lesz és a cementkő homogénabb.
•  Elvileg utókezelni nem kell ezeket a keverékeket, ha optimális a levegő páratartalma és a hőmérséklet. Nagyobb melegben javasolt a friss elkészítés után fóliázni 2-3 napig. Nem tovább, ugyanis benyálkásodhatnak, tehát levegőt kell adni a felületnek.
•  A cementpépből cementkő lesz. A szilárdsága döntően befolyásolja a műkő és a betonok végszilárdságát. A hidraulikus kötési folyamathoz víz kell. A keverővízben megkapja a beton az első dózist, majd hagyományos locsolás és gőzérlelés közben olyan nedvességváltozásokon megy keresztül, ami a víz ki- és beáramlását jelenti. Ha az elpárolgást megakadályozzuk, és belül kötött formában folyamatosan víz tartalékhoz jut a cementpép, akkor nagyobb végszilárdságot eredményez. A lassú kötési folyamat jellemzője, hogy hosszú tűkristályok keletkeznek, míg kötésgyorsítóval vagy gőzérleléssel rövid kristályok. Ebből az következik, hogy a lassabban szilárduló cementpép végszilárdsága nagyobb.

•  A cementkő porozitása három részre osztható:

1, Gélpórusok (kb.30V%)
2, Kapilláris pórusok (0-tól 20 V%-ig)
3, Légpórusok (átmérő: 20-300μm)
•  A kapilláris porozitásnak azért van jelentősége, mert ezeken a pórusokon keresztül „lélegzik” a beton, vizet vesz fel (vízzel telítődik), vizet ad le (kiszárad), ezeken keresztül jutnak a betonba a korróziót okozó anyagok (agresszív folyadékok, sók, légszennyező anyagok stb.).
– A cementkő porozitásától döntően függ a cementkő minden tulajdonsága.

 

A kapilláris pórusrendszer megnevezése

Megnevezés
Átmérő
Víz fagyáspontja
Vízzáróság
Mikropórusok
≤ 10-9 m=1nm
-160 ° C
 
Mezopórusok
10-7– 10-9 m
3-10 nm- 43°C
Vízzáró
10-100 nm – 15°C
Mikrokapillárisok
<10-6 m =1μm
0- -3 ° C
Kapillárisok
1μm – 30μm
gyengén vízzáró
Makrokapillárisok
300μm-1μm
Vízáteresztő
Durva pórusok
>1mm

A JÓ MŰKŐ KELLÉKEI

Összefoglalva :
a, Homokos-kavics és kőőrlemény minél kisebb légtérfogattal.
b, Jó minőségű, a körülményekhez illő cement.
c, Megfelelő mennyiségű víz (minél kevesebb).
d, Vegyi adalék (VIP-REX GÉL® ).

Mindezek alapos megkeverése! (15 perc) Sorrend, és a példa 2 talicskás mennyiségre:
Víz/cementtényező 0,35-tel számolva:

1, 8,8 liter víz beadagolás
2 , 25 kg cement beadagolás + keverés
3, 3 dl VIP-REX GÉL® hozzáadás ( 25 kg cement 1,2%-tól, max .2%-ig)
4, 90- 110 kg műkőőrlemény,- zúzalék,- és kavicsadagolás
(Az őrlemény fajsúlyától függően 1,5-2 talicska)

•  Beszélnünk kell a keverővíz minőségéről. Régen azt tartották, hogy az a jó betonozó víz, amit a ló megiszik. Nos, ez ennél egy kicsit bonyolultabb.
•  A betonkavaráshoz a kemény vasas vizek nem igazán jók, mert káros reakciókba lépnek a cement alkotóival és a tűkristályok között páratartalomra változó térfogatú sókat hoznak létre, melyeknek feszítő, romboló hatása van. Pl. egy 20-40-60 m-es fúrt kiskút, igen rossz minőségű vizet adhat. Néha még városi ivóvízhálózatba is vasas-kemény-nitrátos víz folyik. Példa erre, ha a kézmosó, a kád és egyéb fajansz tárgy vörösre színeződik, ahol csepeg a víz. A kemény víz lággyá tehető trisóval, de a vasasság nem vonható ki belőle. 1 m³ víz 0,5 kg trisó Þ 100 l = 5 dkg Trisó Þ 10 l = 5 gr Trisó.
•  Ejtenünk kell arról is szót, hogy van olyan kőőrlemény alkotó, amivel a cement kémiai reakcióba tud lépni felületileg a szilárdulás folyamán, – és van olyan, amivel nem. A cementpép és a kőőrlemény felületi érdessége és tapadása is befolyásolja a beton és a műkő végszilárdságát. Nagyobb a tapadás ott, ahol kémiai reakcióba lép az őrlemény és a cementpép. (Pl. mészkő, gipszkő, dolomit, stb.) Inaktív, vagy gyengén aktívak a bazalt, riolit, andezit, gránit. Ezeket is fegyelembe kell venni a mestereknek.
•  A minőségi műköveket az alábbi módon lehet elkészíteni. Ezek viszont költséges megoldások, csak profiknak ajánljuk!

A, Előregyártás, beöntés után vákuumkamrába helyezni 30 percre.
B, Rázóasztallal tömöríteni (csak alig földnedves anyagnál, V/C=0,3).
C, Lőttbeton technika alkalmazása (pl. helyszíni kéregműkőnél).
D, 35°C-os melegvízbe merítéssel való érlelés max. 3 napig.

•  Eddig felsoroltunk nagyjából két tucat jellemzőt, amelyek befolyásolják a beton és műkőkeverékek minőségét. Ha eddig ezt a néhány oldalt végigolvasta, talán sikerült egy-két ötletet adni az Ön sikeres munkájához.

VÁLASSZA A MINŐSÉGET!

JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK!

Farkas Kálmán
VIP-REX KFT
Fejlesztőmérnök


Megosztás
Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0